WordPress & KIT

2015-11-23, #wpdagen Internetdagarna 2015

@chredd

[email protected]

Kulturnyheterna om KIT

Release: 12:e april 2015


https://kit.se/

STACKEN


Blogg: En tom stack och en full verktygslådaContent Management System

WP-API + KIT @ WordCamp Norrköping 2015

WordPress som User Service

Anpassad WP-admin

Post editor

Related posts / Custom bylines and roles

Stories

KIT Settings

Sammanfattning:
WordPress i KIT-stacken

  • WP-API

  • WordPress som en User Service

  • Anpassad WP-admin

The end

Frågor?

@chredd

[email protected]